CÁC VĐV NAM TRUNG QUỐC

CÁC VĐV NAM TRUNG QUỐC

1. MA Long (Mã Long)

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               20-10-1988
 • Chiều cao:              1.76m
 • Cân nặng:               70kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt ngang

2. FAN Zhendong

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               22-1-1997
 • Chiều cao:              1.73m
 • Cân nặng:               77kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt ngang

3. XU Xin

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               08-1-1990
 • Chiều cao:              1.81m
 • Cân nặng:               75kg
 • Phong cách chơi:   Tay trái- Cầm vợt dọc

4. ZHANG Jike (Trương Kế Khoa) 

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               16-2-1988
 • Chiều cao:              1.78m
 • Cân nặng:               70kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt ngang

5. LIN Gaoyuan

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               19-3-1995       
 • Phong cách chơi:   Tay trái – Cầm vợt ngang

6. LIANG Jingkun

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               20-10-1996       
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt ngang

7. WANG Hao  (Vương Hạo) 

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               15-12-1983
 • Chiều cao:              1.75m
 • Cân nặng:               78kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt dọc

8. MA Lin  (Mã Lâm)

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               19-2-1980
 • Chiều cao:              1.71m
 • Cân nặng:               77kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt dọc

9. WANG Liqin  (Vương Lệ Cần)

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               18-6-1978
 • Chiều cao:              1.85m
 • Cân nặng:               75kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt ngang

10. CHEN Qi  (Trần Quân)

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               15-4-1983
 • Chiều cao:              1.74m
 • Cân nặng:               67kg
 • Phong cách chơi:   Tay trái – Cầm vợt ngang

11. LIU Gouliang  (Lưu Quốc Lượng)

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               10-1-1976
 • Chiều cao:              1.68m
 • Cân nặng:               72kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt dọc

12. KONG Linghui  (Khổng Lệnh Huy)

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               18-10-1975
 • Chiều cao:              1.74m
 • Cân nặng:               63kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt ngang

13. WANG Chuqin

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               11-5-2000
 • Phong cách chơi:   Tay trái – Cầm vợt ngang

 

 

 

 

 

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *