CÁC VĐV NỮ TRUNG QUỐC

CÁC VĐV NỮ TRUNG QUỐC

1. CHEN Meng  (Trần Mộng)

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               15/1/1994
 • Chiều cao:              1.66m
 • Cân nặng:               59kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt ngang

2. DING Ning  (Đinh Ninh) 

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               20/6/1990
 • Chiều cao:              1.71m
 • Cân nặng:               63kg
 • Phong cách chơi:   Tay trái – Cầm vợt ngang

3. LIU Shiwen  (Lưu Thi Văn)

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               12/4/1991
 • Chiều cao:              1.61m
 • Cân nặng:               54kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt ngang

4. WANG Manyu

 

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               09/2/1999
 • Chiều cao:              1.65m
 • Cân nặng:               50kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt ngang

5. ZHU Yuling

 • Quốc tịch:               Trung Quốc
 • Năm sinh:               10/1/1995
 • Chiều cao:              1.61m
 • Cân nặng:               56kg
 • Phong cách chơi:   Tay phải – Cầm vợt ngang

 

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *