KÍCH THƯỚC BÀN BÓNG BÀN

KÍCH THƯỚC BÀN BÓNG BÀN

Kích thước bàn bóng bàn chuẩn ITTF là 274cm x 152.5cm x 76cm

  • 274cm:      chiều dài mặt bàn
  • 152.5cm:   chiều rộng mặt bàn 
  • 76cm:        chiều cao từ mặt đất tới mặt bàn

Chất liệu mặt bàn chủ yếu bằng gỗ hoặc có thể bằng chất liệu nào đó nhưng phải đảm bảo độ nảy đồng đều (khi thả bóng từ độ cao khoảng 30cm xuống mặt bàn bóng nảy cao khoảng 23cm là đạt chuẩn).

Mặt bàn phải có màu sẫm đồng đều và mờ, xung quanh mặt bàn có một đường vạch kẻ trắng rộng 2cm

  • Mỗi vạch theo chiều dài 274cm của bàn gọi là đường biên dọc
  • Mỗi vạch theo chiều rộng 152.5cm của bàn gọi là đường biên ngang (đường cuối bàn)

Mặt bàn được chia thành 2 phần bằng nhau bởi một cái lưới thẳng đứng song song với đường cuối bàn và căng suốt trên toàn bộ diện chia đôi hai bên phần bàn. Để đánh đôi, mỗi phần mặt bàn lại chia thành 2 phần nhỏ bằng nhau bởi một đường vạch giữa màu trắng rộng 3mm song song với các đường biên dọc. Đường vạch giữa được coi như thuộc về phần bên phải của mỗi nửa bàn.

 

 

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *